Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Puławy S.A. oddała trzy inwestycje
08.07.2013
Grupa Azoty Puławy S.A. oddała trzy inwestycje
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. do 2014 roku sfinalizuje  inwestycje o wartości prawie 460 mln zł.

8 lipca br. w Puławach przekazano uroczyście do użytkowania pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie Instalację Odsiarczania Spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego – Instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki (PULASKA®, RSM®S)  oraz Centrum logistyczne dla nawozów granulowanych.  Łączne nakłady to prawie 460 mln zł. W przyszłym roku  do użytku oddane zostaną także kolejne inwestycje będące w zaawansowanej fazie realizacji: Instalacja do Produkcji Nawozów Granulowanych (PULGRAN®, PULGRAN®S), wchodząca w skład Nowego Kompleksu Nawozowego oraz Stokaż Amoniaku o budżecie 108,5 mln zł.

Z punktu widzenia polskiej gospodarki takie inwestycje są nie do przecenienia. Nie sztuką jest zbudowanie czegoś, ale sztuką jest rozpoznanie rynku i inwestycja odpowiadająca jego potrzebom. Ma to także niebagatelne znaczenie z punktu widzenia rozwoju polskiej myśli technologicznej, a także miejsc pracy. Dzięki takim inwestycjom z dumą mogę słuchać jak w Europie Zachodniej z uznaniem mówi się o polskiej chemii i Grupie Azoty, jako flagowym okręcie polskiej gospodarki – powiedział podczas uroczystości w Puławach Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

„Puławy udowodniły dziś po raz kolejny, że polska chemia może być i jest innowacyjna, że inwestycje proekologiczne mogą przynosić dodatkową wymierną wartość, że dążenie do doskonałości w świadczeniu usług i nowe produkty realizowane są w trosce o dobro naszych klientów. Ten skok jakościowy świetnie wpisuje się w wizję strategii konkurencyjnej Grupy Azoty” – powiedział podczas uroczystości Paweł Jarczewski, Prezes Grupy Azoty. Nowa Instalacja Odsiarczania Spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Inwestycja zredukuje emisję zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%. Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego. 

“Nawozy pochodzące z nowych inwestycji to nasza odpowiedź na zbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Przeprowadzone pod egidą PUŁAW badania potwierdziły potrzebę wzbogacenia gleby w siarkę. Nasze nowe nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek. – powiedział Marian Rybak Wiceprezes Grupy Azoty Puławy S.A.  

W skład oddanej do użytku instalacji do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki  wchodzą cztery zbiorniki o łącznej pojemności ponad 20 tys. m3 (na 24 tys. ton nawozów), oraz stanowiska do załadunku nawozów płynnych na pociągi i autocysterny o łącznej wydajności 550 m3 na godzinę. Główne produkty, które będą wytwarzane w ramach nowej instalacji to: PULASKA, która jest mieszaniną roztworu mocznika 80% i siarczanu amonu 42%; roztwór mocznika 40% i 45%; RSM S, będący mieszaniną nawozu PULASKA i RSM; RSM 28% i 30%. Wkrótce  zostaną oddane do użytku kolejne dwa zbiorniki o łącznej pojemności 17 tys. m3.      Ukończono także realizację Nowego Centrum Logistycznego - części  nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 000 ton nawozów.

Głównymi celami realizacji projektów inwestycyjnych w Grupie Azoty Puławy S.A. jest zwiększenie efektywności produkcyjnej przy spełnianiu najwyższych standardów jakości i troski o środowisko naturalne. Konsekwentnie od lat inwestując w rozwiązania proekologiczne Grupa Azoty Puławy S.A. znacząco zredukowała zanieczyszczenia emitowane do powietrza oraz zanieczyszczenia ściekowe. Od 1985 roku Spółka zredukowała zanieczyszczenia pyłowe aż o 94%, zanieczyszczenia ściekowe o 70%, a zanieczyszczenia gazowe o 53%. Oddawana do użytku nowa Instalacja Odsiarczania Spalin obniży koncentrację stężeń SO2 z  3000 mg/ m3 do poziomu poniżej 200 mg/m3

Ważnym zadaniem poprawiającym efektywność produkcji jest zakończona 28 czerwca br. inwestycja dotyczącą nowej turbosprężarki powietrza, podnoszącej sprawność produkcji amoniaku na Wydziale Amoniaku II w Zakładzie Nawozów. Koszt tej inwestycji to 24,5 mln zł.Nowa turbosprężarka o wydajności 45 000 Nm3/h, zastąpi dwie mniej wydajne i wyeksploatowane turbosprężarki parowe. Zapewni ona potrzebną ilość powietrza dla dwóch (z trzech) linii produkcyjnych Amoniaku II, umożliwiając osiągnięcie pełnego obciążenia tych jednostek, jak również stworzy w tym węźle warunki do intensyfikacji zdolności produkcyjnej o 15%.Inwestycja ta łączy się z efektami zrealizowanych wcześniej projektów przebudowy instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku na trzech jednostkach. Realizacja tych projektów umożliwi intensyfikację produkcji gazu syntezowego o 15%, a tym samym zwiększenie produkcji amoniaku i zmniejszenie wskaźników zużycia surowców i półproduktów.

Wyszukiwarka