Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Historia
1958 Podczas pierwszej niemieckiej konferencji chemicznej, która odbyła się w październiku 1958 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, podjęto decyzję o podwyższeniu produkcji włókien syntetycznych. Kombinat chemiczny, który miał znacząco przyczynić się do realizacji tego zadania, utworzono na terenach byłych zakładów zbrojeniowych Rheinmetall-Borsig w Guben. Lokalizacja ta miała symboliczne znaczenie. Zakład ten bowiem znajdował się przy granicy z Polską . W ten sposób bowiem do celów pokojowych postanowiono wykorzystać fabrykę, w której do 1945 roku produkowano uzbrojenie dla Niemiec.
1960 Rozpoczęcie budowy pierwszych obiektów.
1964 Podjęto produkcję próbną w przędzalni dzisiejszych Zakładów Trevira.
1968 Obok produkcji sztucznego jedwabiu równocześnie rozpoczęto tworzenie linii produkcyjnej PA6, stosowanego do wytwarzania przędzy dywanowej.
1969 Ruszyła produkcja w pierwszym reaktorze polimeryzacji ciągłej typu VK.
1969 Uruchomiono przędzalnię.
1979 Na przełomie 1979 r. i 1980 r. rozpoczęto rozszerzanie produkcji PA6. Do sześciu reaktorów polimeryzacji ciągłej typu VK dołączyły trzy dalsze reaktory w nowym budynku.
1981 Zainstalowano i uruchomiono pierwsze urządzenie ekstrakcyjne i suszące działające w trybie ciągłym.
1987 Wystartowała produkcja próbna w urządzeniu, które w tamtym momencie było na najwyższym poziomie technologicznym. Po raz pierwszy do produkcji zastosowano urządzenie polimeryzujące z tak zwaną polimeryzacją kaskadową. Uruchomiono je w połączeniu z nowym ciągłym urządzeniem ekstrakcyjnym i suszącym, służącym do produkcji wysoko wiskozowego granulatu (LV 3,25), podstawowego surowca w przemyśle opon pojazdów wielkogabarytowych.
1989 Zakłady włókien chemicznych Herbert Warnke, taką nazwę przyjął w międzyczasie były kombinat, zatrudniały około 7500 pracowników, w tym również cudzoziemców, pochodzących z takich krajów jak: Polska, Wietnam, Kuba czy Mozambik. W całym byłym zakładzie Cord-Dedotex wraz z zatrudnionymi przy dalszej obróbce tekstylnej pracowało około 990 osób; przy czym w dziale polimeryzacji zatrudnionych było około 110 pracowników. Po zjednoczeniu Niemiec zakłady działały dalej pod nazwą Zakłady Włókien Chemicznych Guben sp. z o.o., jednak aby zapewnić firmie rentowność, zlikwidowano kilkaset miejsc pracy.
Wyszukiwarka