Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Tworzywa sztuczne Alphalon™

Alphalon™ 27

Nazwa handlowa: Alphalon™27
Nazwa chemiczna: polikaprolaktam
Nazwa zwyczajowa: poliamid 6 (PA6)
Klasyfikacja: EKD – 24.16.Z
PKWiU – 24.16.54-50.00

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty ATT Polymers

Alphalon™ 27 jest to poliamid 6 o barwie naturalnej i  średniej lepkości, do wytwarzania włókien dywanowych.

WłaściwościRozwiń

 

Jednostka

Wartość

Metoda badania

Lepkość względna (RV)
 
2,7 ⊥ 0,03
ISO 307 - 1% w 96% H2SO4
Liczba lepkościowa
ml/g
150
ISO 307 - 0,5% w 96% H2SO4
Temperatura topnienia, DSC
°C
220
ISO 3146
Gęstość
g/cm3
1,13
ISO 1183
Kształt granulek
 
cylindryczny
 
Wielkość granulek
mm
2,5
 
Zawartość wody
% [m/m]
≤ 0,05
ISO 15512
Zawartość zw. ekstrahowalnych
% [m/m]
< 0,64
własna
Dopuszczenie do kontaktu z żywnościąRozwiń
Certyfikaty będą dostarczane na życzenie.
Forma dostawy i magazynowanieRozwiń

Alphalon™ 27 może być dostarczony w workach 25kg, oktabinach, big bagach oraz luzem w
silosach samochodowych i kontenerach.

W czasie magazynowania dostarczany materiał musi być chroniony przed wilgocią.
Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Produkt w
opakowaniach powinien być przechowywane w suchych pomieszczeniach. Otwarte
opakowania, jeśli nie są całkowicie opróżnione, należy dokładnie szczelnie zamknąć.
Granulat luzem powinien być przechowywany w atmosferze azotu.

UwagiRozwiń

Powyższe informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowię
żadnych wiążących gwarancji określonych cech lub przydatności produktu do
konkretnego zastosowania. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć
wpływ na przetwarzanie i zastosowanie, użytkownicy w każdym przypadku powinni
przeprowadzić własne badania w celu określenia przydatności produktu do ich
szczególnych celów. Użytkownik naszego produktu ponosi odpowiedzialność za
przestrzeganie obowiązujących praw własności intelektualnej, regulacji i
przepisów prawnych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Informacja techniczna
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Informacja handlowa
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja techniczna
Grupa Azoty S.A.: Segment Biznesowy Tworzyw
Informacja handlowa
Wyszukiwarka