Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyzwania polskiej chemii - 23 stycznia odbyła się ogólnopolska konferencja „Nafta/Chemia 2013”
28.01.2013
Wyzwania polskiej chemii - 23 stycznia odbyła się ogólnopolska konferencja „Nafta/Chemia 2013”
Konsolidacja, rozwój projektów naftowo-chemicznych i racjonalna polityka surowcowa – tak przedstawiają się główne cele na najbliższe lata postawione przed polską chemią podczas odbywającej się 23 stycznia ogólnopolskiej konferencji „Nafta/Chemia 2013”. Głównym Partnerem wydarzenia była Grupa Azoty.

Zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP) największa branżowa konferencja w Polsce zgromadziła kilkaset osób. Wśród jej uczestników znaleźli się zarówno uznani przedstawiciele spółek chemicznych i naftowych, samorządu gospodarczego, jak również reprezentanci świata polityki. Wiodącymi zagadnieniami tegorocznej edycji były stan oraz możliwości i kierunki rozwoju sektorów naftowego i chemicznego w Polsce.

Główne cele polskiej chemii

Przełom lat 2012 i 2013 to niewątpliwie czas wielkich wydarzeń na krajowym rynku chemicznym. Toczące się procesy konsolidacyjne wielkiej syntezy chemicznej, wspólne projekty chemiczno-paliwowe oraz międzynarodowe projekty realizowane przez największe firmy w Polsce napawają optymizmem. Z drugiej strony należy mieć pełną świadomość obecnej sytuacji sektora chemicznego

i możliwych kierunków jego rozwoju.

Obecny na konferencji minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski wyznaczył branży chemicznej trzy priorytetowe zadania na nadchodzące lata: dokończenie konsolidacji chemiczno-nawozowych spółek, rozwój wspólnych projektów branży chemicznej i naftowej ze szczególnym uwzględnieniem projektu wspólnej instalacji wytwarzającej związki chemiczne, realizowanego przez Azoty Tarnów

i Grupę Lotos S.A. oraz prowadzenie zrównoważonej polityki surowcowej, zapewniającej m.in. możliwość wydobywania jak największej ilości gazu i ropy zasilających planowane i prowadzone już inwestycje. Biorąc pod uwagę skuteczność działań prowadzonych przez polskie firmy chemiczne na krajowym i europejskim rynku, wytyczone przez branżą cele wydają się być realne do osiągnięcia.

Konsolidacja Tarnowa i Puław

Jednym z głównych tematów poruszanych na konferencji był proces konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Połączenie obu firm jest dużym wyzwaniem, ale też dużą szansą dla polskiego przemysłu chemiczno-nawozowego. – Udało się doprowadzić do finału konsolidację branży. Zmieniliśmy doktrynę własnościową. Nie sprzedajemy, ale dbamy o rozwój poprzez konsolidację. Pierwsze efekty połączenia są już widoczne. To m.in. wzrost aktywów spółek o 40 proc. To historyczna rzecz – powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

Przypomnijmy, 14 listopada ub.r. zarządy Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zawarły Umowę o konsolidacji, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy spółkami. Zawarta umowa reguluje zagadnienia przewidziane w porozumieniu z dnia 20 września i jednocześnie zastępuje jego postanowienia. 18 stycznia br. Azoty Tarnów uzyskały zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy S.A. poprzez nabycie większościowego pakietu akcji tejże spółki. Po dokonanej emisji udział Azotów Tarnów w kapitale „Puław” wynosi 83,7 procent. Teraz spółki rozpoczną rozmowy o szczegółach połączenia spółek. – Powołamy zespoły do spraw integracji spółek w obszarach: nawozów, optymalizacji produkcji i zarządzania, administracji, połączenia spółek serwisowych, poszerzenia skali działalności w chemikaliach. Mamy wspólne patenty i patenty wyłączne każdej ze spółek, ich połączenie to korzyści liczone w milionach złotych – mówił podczas konferencji Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów, dodając: Lata 2013 i 2014 poświęcimy na wykorzystanie wszystkie synergii. Mamy trzy porty oraz trzy zakłady kolejowe. Myślę, że te podmioty najwcześniej będzie można poddać outsourcingowi.

Zdefiniowane dotychczas synergie umożliwiają m.in. minimalizację kosztów i scentralizowanie decyzji. – Nowoczesny przemysł i technologie to jest cel, do którego powinniśmy dążyć – podkreślał prezes Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Paweł Jarczewski, podkreślając jednocześnie fakt, iż na polskim rynku tworzy się gigant. Do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Wynegocjowaliśmy umowę konsolidacyjną, aby nie robić czegoś na bazie wyłącznie własnych doświadczeń wyniesionych z naszych firm. Każda z nich ma własną kulturę, własne aspiracje i nie wolno tu popełnić błędu –tłumaczył prezes Jarczewski.

Połączenie Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych „Puławy” w ciągu ostatnich kilku miesięcy było szeroko komentowane przez środowisko branżowe. Zorganizowana przez PTWP konferencja umożliwiła prezentację procesu konsolidacji w jasny i przejrzysty sposób. Na naszych oczach powstaje bowiem koncern chemiczny na światową skalę. Więcej informacji, relacje i artykuły na temat tegorocznej edycji konferencji Nafta/Chemia można znaleźć na stronie internetowej wnp.pl.

Autor zdjęcia: Paweł Pawłowski/wnp.pl

Wyszukiwarka