Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Warunkowa umowa sprzedaży Siarkopolu podpisana
26.09.2013
Warunkowa umowa sprzedaży Siarkopolu podpisana
W wyniku wcześniejszych badań spółki oraz przeprowadzonych negocjacji Skarb Państwa i Grupa Azoty S.A. podpisali w dniu 25 września 2013 r. warunkową umowę sprzedaży 4.675.000 akcji, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA z siedzibą w Grzybowie.

Warunkiem znoszącym jest otrzymanie przez Grupę Azoty decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji. W ubiegłym tygodniu Grupa Azoty złożyła wniosek w tej sprawie a Prezes UOKIK ma 60 dni na podjęcie ostatecznej decyzji. 

„Cieszymy się, że możemy wzmocnić Grupę Azoty kolejną wartościową Spółką. Jak widać z naszych ostatnich działań dywersyfikacja dostaw surowców strategicznych jest jednym z naszych priorytetowych działań. Wydłużając łańcuch wartości o własną bazę surowcową, w tym przypadku siarkę, mamy szansę optymalizować produkcję kaprolaktamu, poliamidów czy nawozów NPK. Siarka wykorzystywana jest również do produkcji kwasu fosforowego, zatem w dalszej perspektywie na bazie własnej siarki możemy rozszerzać naszą działalność” – powiedział Prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski podpisując umowę.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami stron nabycie akcji finansowane będzie w około 25% ze środków własnych Grupy Azoty, zaś w pozostałej części z kredytu.

Integralną częścią zawartej umowy jest pakiet socjalny uzgodniony i podpisany pomiędzy pracownikami, zarządem grzybowskiej Spółki a Grupą Azoty SA.

Wyszukiwarka