Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Unikalna technologia SKOTANA zrealizowana przy współpracy z Grupą Azoty ZAK S.A.
12.03.2014
Unikalna technologia SKOTANA zrealizowana przy współpracy z Grupą Azoty ZAK S.A.
Nowe perspektywie w energetyce rozproszonej.

12 marca br. Skotan S.A. i Grupa Azoty ZAK S.A. wspólnie dokonały symbolicznego otwarcia instalacji badawczej energetycznego wykorzystania gazów odpadowych, w tym pochodzącego z różnych procesów chemicznych odpadowego wodoru.

SKOTAN S.A., na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., uruchomił instalację badawczą energetycznego wykorzystania gazów odpadowych, w tym pochodzącego z różnych procesów chemicznych odpadowego wodoru. Eksperymentalny blok energetyczny o mocy ok. 1 MW wykorzystuje wodór i inne gazy palne ze znaczną energią spalania w procesie zamiany na energię elektryczną. 

„ - Pozyskane środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliły nam, przy współpracy z zespołami naukowymi Politechniki Krakowskiej i Wrocławskiej, zaprojektować i skonstruować badawczą instalację przetwarzania wodoru odpadowego w energię elektryczną, która może znaleźć zastosowanie komercyjne” - informuje Marek Pawełczak, Prezes Zarządu SKOTAN S.A. – „Oczekiwanym efektem wykorzystania wodoru odpadowego do wytwarzania energii jest obniżenie redukcji spalanych paliw pierwotnych/węgla w zakładach chemicznych, a w konsekwencji zmniejszenie ekonomicznego wymiaru energochłonności procesów wytwórczych. W aspekcie środowiskowym, pozyskanie energii ze spalania odpadowych gazów spowoduje obniżenie emisji C02” – dodaje.

Jest to unikatowe  w skali kraju rozwiązanie pozwalające zmniejszyć obciążenie dla środowiska związane z produkcją chemiczną i koksowniczą przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności.

Instalacja badawcza usytuowana na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. pozwoliła na rozszerzenie realizowanych prac badawczych i wypróbowanie technologii w instalacjach przemysłu chemicznego. Jak mówi Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu:” - Nasza firma jest otwarta i wspiera współpracę przemysłu i nauki, tym chętniej odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję firmy Skotan S.A. i umożliwiliśmy przeniesienie technologii z „probówki” na skalę przemysłową . „-Dla Grupy Azoty i całej branży chemicznej innowacyjne rozwiązania są ważnym elementem rozwoju, a aspekt środowiskowy i optymalizacja kosztów stanowią istotne determinanty w implementacji nowych rozwiązań technologicznych - dodaje. Projekt Skotan S.A. zakładał takie możliwości i jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem tego pomysłu w Spółce na większą skalę” – dodaje.

W przypadku wdrożenia technologii, Grupa Azoty ZAK S.A. jako pierwsza wykorzysta innowacyjne rozwiązania opracowane przez SKOTAN S.A. i jej partnerów technologicznych. W przyszłości, potencjalnym odbiorcami technologii będą wszyscy producenci z branży chemicznej oraz zakłady koksownicze.

„- W ostatnich tygodniach pilotażowa instalacja (współpracująca z kędzierzyńską instalacją oxo) przeszła pomyślnie fazę próbnych rozruchów. Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć fazę komercjalizacji technologii - podkreśla Wojciech Sobczak, Wiceprezes Zarządu SKOTAN S.A. - Zastosowane rozwiązania spotkały się już z zainteresowaniem rynku, a  uzyskane efekty pozwalają na wdrażanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań opartych o przedmiotową technologię” – dodaje.

Prace nad budową instalacji rozpoczęły się w czerwcu 2013 r., a ostateczny termin zakończenia etapu B+R przypada na 31 grudnia 2014 r. Generalnym Wykonawcą eksperymentalnej instalacji była spółka West Technology & Trading Polska, zaś dostawcą specjalnie zmodyfikowanych silników spółka Horus – Energia.

Całkowita wartość projektu badawczo-rozwojowego „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” wynosi 48,7 mln zł, w tym 29,5 mln zł pochodzi z dofinansowania przyznanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Wyszukiwarka