Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Status postępowania przed Komisją Europejską w sprawie zgody na koncentrację
05.01.2013
Status postępowania przed Komisją Europejską w sprawie zgody na koncentrację
Do dnia 4 stycznia br. Komisja Europejska nie poinformowała Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) o poważnych wątpliwościach dotyczących planowanej koncentracji.

W związku z toczącym się przed Komisją Europejską postępowaniem o wydanie zgody na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (ZA Puławy) w piątek upłynął termin, w którym zgodnie z przyjętym przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji dokumentem „Najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia postępowań WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw” Komisja Europejska powinna poinformować Azoty Tarnów o tym, że występują poważne wątpliwości dotyczące planowanej koncentracji. – Komisja Europejska nie zgłosiła nam żadnych wątpliwości. Co prawda nie jest to prawnie wiążące dla Komisji, liczymy jednak na to, że jeśli nie było dotychczas zastrzeżeń, to otrzymamy zgodę na koncentrację do 18 stycznia br. – mówi Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.  

Jeżeli zgoda Komisji Europejskiej nie zostanie wydana do 16 stycznia 2013 r., Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. rozważy podjęcie decyzji o nabyciu akcji ZA Puławy w oparciu o art. 7(2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, zgodnie z którym spółka może nabyć akcje przed uzyskaniem zgody na koncentrację, tak aby termin wydania decyzji przez Komisję Europejską nie miał wpływu na harmonogram oferty akcji serii D Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i aby rozliczenie oferty nastąpiło w terminie przewidzianym w prospekcie emisyjnym. W takim przypadku do czasu uzyskania zgody Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. nie będą mogły wykonywać prawa głosu z akcji nabytych w wyniku przeprowadzenia oferty, natomiast będą mogły wykonywać prawo głosu z akcji posiadanych wcześniej, kupionych w wezwaniu ogłoszonym 13 lipca 2012 roku.

Właściciele walorów puławskiej spółki będą mogli zapisywać się na akcje Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w dniach 7-10 stycznia 2013 roku w POK-ach DM PKO BP i PPZ DM Pekao albo w przypadku inwestorów Kwalifikowanych w siedzibie CAIB oraz DM PKO BP. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 44 zł, a na każdą akcję ZA „Puławy” S.A. przypada 2,5 nowych akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 

Wyszukiwarka