Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Razem dla bezpieczeństwa chemicznego
27.07.2013
Razem dla bezpieczeństwa chemicznego
Przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym na poziomie zakładu, na szczeblu lokalnym i krajowym i w ramach współpracy agend międzynarodowych oraz zaprezentowanie polskiego potencjału w zakresie bezpieczeństwa chemicznego – to główne tematy szkolenia nt. bezpieczeństwa chemicznego, które odbyło się w dniach 22-26 lipca w Tarnowie.

Prawie 50 osób z Kenii, Holandii, Niemiec, Francji i Polski wzięło udział w kilkudniowym cyklu szkoleń i warsztatów, które zostały zorganizowane w Tarnowie przy współpracy Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), Grupy Azoty S.A. oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

Głównym tematem szkolenia były podstawy bezpieczeństwa chemicznego w produkcji, obrocie i gospodarowaniu chemikaliami w Kenii (Projekt Kenijski). Poza cyklem zajęć teoretycznych, odbywających się w różnych częściach Tarnowa w dniu 24 lipca uczestnicy gościli na terenie naszej fabryki oraz wzięli udział w spotkaniu poświęconym zarządzaniu bezpieczeństwem na terenie Grupy Azoty S.A. Podczas wizyty członkowie delegacji mieli okazję zapoznać się z unikalnymi doświadczeniami przedstawionymi przez kadrę  spółki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, a także uczestniczyli w prezentacji na terenie fabryki.Dodajmy, iż zarówno szkolenie, jak i sam Projekt Kenijski są częścią międzynarodowych starań na rzecz poprawy bezpieczeństwa chemicznego w świecie oraz kontynuacją Międzynarodowej Konferencji nt. „Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie” (XI 2012 r.).

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie, Grupę Azoty S.A. oraz Urząd Miasta Tarnowa wraz z partnerami i udziałowcami Projektu Kenijskiego, w tym z Unią Europejską, USA, Norwegią, organizacjami międzynarodowymi (Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej /OPCW/, ONZ, Interpol) oraz partnerami polskimi m.in. Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. 

Wyszukiwarka