Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przydział akcji serii D Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
16.01.2013
Przydział akcji serii D Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) przydzielił akcjonariuszom Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (ZA Puławy) 35.080.040 akcji serii D.

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przydzielił akcje serii D akcjonariuszom ZA Puławy nie stosując redukcji, co oznacza, że inwestorzy otrzymali taką liczbę akcji, na jaką złożyli zapisy. W wyniku realizacji oferty nowych akcji serii D kapitał zakładowy Azotów Tarnów wzrośnie o 175.400.200 zł.

"Taka reakcja akcjonariuszy Puław jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, bo oznacza, że wierzą oni w powodzenie naszej strategii stworzenia konkurencyjnej grupy chemiczno-nawozowej" – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym Spółki (oraz w aneksach i komunikatach aktualizujących), zarząd Azotów Tarnów podjął decyzję o przydziale akcji oferowanych oraz nabyciu akcji ZA Puławy wnoszonych na pokrycie akcji oferowanych na podstawie art. 7(2) Rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, przed uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji. Spółka oczekuje, że zgoda Komisji Europejskiej zostanie wydana do 18 stycznia 2013 r.

Wyszukiwarka