Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przedstawiciele Grupy Azoty w zarządzie Fertilizers Europe.
20.06.2013
Przedstawiciele Grupy Azoty w zarządzie Fertilizers Europe.
Wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski i członek zarządu Grupy Azoty „Puławy” S.A. Marek Kapłucha zostali powołani na nową dwuletnią kadencję w skład zarządu Fertilizers Europe (FE) – dawna EFMA, zrzeszająca europejskich producentów nawozów.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Fertilizers Europe, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, Marek Kapłucha pełniący wcześniej rolę Chairman of Trade and Economic Committee FE (Przewodniczący Komitetu ds. Handlu i Polityki Gospodarczej) został wybrany do pełnienia funkcji Vice-President of Fertilizers Europe. Walne Zgromadzenie FE na kolejną kadencję zarządu powołało również wiceprezesa Grupy Azoty S.A. Andrzeja Skolmowskiego, który został członkiem zarządu tej organizacji. Andrzej Skolmowski będzie pełnił jednocześnie funkcję Vice-Chairman of Statistics Committee. 

Dzięki tak poważnej reprezentacji w strukturach zarządu Fertilizers Europe, Grupa ma możliwość nie tylko współdecydowania o charakterze rynku nawozowego w Europie, ale również lepszej współpracy koncepcyjnej z firmami zrzeszonymi w ramach struktur FE. Dużą rolą FE jest oddziaływanie na i współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej w takich obszarach jak obrona handlu i polityka ceł antydampingowych. Grupa Azoty będzie kontynuowała swój aktywny udział we współkierowaniu pracami w takich obszarach jak rolnictwo, środowisko, wymiana handlowa i techniczna.

Fertilizers Europe (Europejska Organizacja Producentów Nawozów) to organizacja zrzeszająca największe europejskie podmioty produkujące nawozy. Jej nadrzędnymi celami są edukacja oraz analiza i rozwiązywanie problemów związanych z produkcją oraz stosowaniem nawozów, które mogą mieć wpływ na zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej i środowisko naturalne. Ponadto FE nadzoruje interesy całego unijnego rynku nawozowego oraz odpowiada za kontakt z innymi podmiotami i instytucjami międzynarodowymi, w tym jest jedyną, tak silną organizacją reprezentującą przemysł nawozowy przed Komisją Europejską. Jej członkami oprócz firm z Polski są przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Litwy, Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Holandii, Belgii, Rumunii, Grecji. Fertilizers Europe obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. 

Wyszukiwarka