Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Program Stypendialny dla wybitnego młodego chemika
04.10.2013
Program Stypendialny dla wybitnego młodego chemika
Grupa Azoty ogłasza kolejną edycję Programu Stypendialnego dla wybitnie zdolnej młodzieży z powiatu tarnowskiego.

Wnioski przyjmujemy do 30 października 2013.

Stypendium w wysokości 6.300 zł rocznie przyznawane jest najwybitniejszemu „młodemu chemikowi”. W tym roku przyznane zostanie już drugie stypendium. Wnioski mogą składać uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia w zakresie chemii i którzy ukończyli pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium będzie wypłacane corocznie, aż do ukończenia studiów. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie oraz w zakładce „Program Stypendialny”.

Grupa Azoty jest firmą odpowiedzialną społecznie i dąży do zrównoważonego rozwoju. Dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz równocześnie wspiera rozwój społeczności lokalnej, poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi, kulturalnymi i sportowymi. Spółka, dostrzegając potencjał intelektualny młodzieży z regionu tarnowskiego, zdecydowała w 2012 roku o uruchomieniu „Programu Stypendialnego dla wybitnego młodego chemika”. Każdego roku grono stypendystów będzie powiększało się o jedną osobę.

Program Stypendialny - posłuchaj

Wyszukiwarka