Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polska chemia dla poprawy bezpieczeństwa
17.10.2013
Polska chemia dla poprawy bezpieczeństwa
17 października 2013 r. w Tarnowie Spółki Grupy Azoty wraz z innymi polskimi firmami chemicznymi podpisały deklarację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Pani Iwony Hickiewicz – Głównego Inspektora Pracy, gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pana Andrzeja Jagusiewicza – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pilotażowy projekt ten jest prowadzony jest przy ścisłej współpracy z tymi instytucjami.  

Zgodnie z zapisami deklaracji: „celem zawieranego porozumienia jest wypracowanie modelu współpracy w obszarze bezpieczeństwa procesowego dla zmniejszenia zagrożeń mogących skutkować poważnymi awariami przemysłowymi. Sygnatariusze zobowiązują się do wymiany doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa procesowego i pracy oraz prowadzenia działań prewencyjnych „Zero wypadków i awarii”. 

Na bazie tego porozumienia ocenione zostaną możliwości wprowadzenia w życie nowego modelu kompleksowych kontroli w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa eksploatacji majątku produkcyjnego. Obecnie testowany jest nowy sposób przeprowadzenia kontroli na bazie tzw. list kontrolnych (zawierających pytania ze wszystkich kontrolowanych obszarów) przygotowanych wspólnie przez firmy chemiczne uczestniczące w projekcie we współpracy z GIP, GIOŚ i KG PSP. Dla sprawdzenia możliwości odbywania takich kompleksowych kontroli jednocześnie przez WIOŚ, PIP i PSP, ustalono listę kontrolną dla stokażu amoniaku przygotowaną przez ww. instytucje państwowe i zakłady chemiczne oraz przeprowadzono na ich podstawie kontrole m.in. we włocławskim Anwilu, Grupie Azoty S.A. i Grupie Azoty Zakładach Azotowych Puławy. Wnioski z tych kontroli omawiane są na spotkaniach grup roboczych i będą podstawą opracowania modelu docelowego tych kontroli.

Podpisana dziś deklaracja ma charakter otwarty stwarzając tym samym możliwość ciągłej wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa pracy, procesowego i ochrony środowiska z firmami spoza Grupy Kapitałowej. Systemowe, kompleksowe prowadzenie kontroli powinno ulepszyć istniejące systemy bezpieczeństwa.

Wyszukiwarka