Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O perspektywach rozwoju chemii na Europejskim Kongresie Gospodarczym
14.05.2013
O perspektywach rozwoju chemii na Europejskim Kongresie Gospodarczym
Trwa Europejski Kongres Gospodarczy organizowany przez Grupę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

Tegoroczna piąta jego edycja potrwa do 15 maja. Sponsorem kongresu i partnerem sesji chemia jest Grupa Azoty.

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń biznesowych. Dlatego też aktualność i waga podejmowanych na nim zagadnień to podstawowe kryteria doboru, którego organizatorzy dokonują po licznych konsultacjach z przedstawicielami środowisk gospodarczych i politykami specjalizującymi się w zagadnieniach ekonomicznych. Co roku są jednak stałe nurty tematyczne, wyróżniające tę imprezę spośród innych. Należą do nich: „Europa wzrostu. Przyszłość gospodarki europejskiej”, „Współpraca i spójność. Europa Centralna w Unii Europejskiej”, „Przyszłość strefy euro”, „Go global! Unia Europejska otwarta na świat” oraz „Energia w Europie – w poszukiwaniu partnerstwa”.

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego na naszą szczególną uwagę zasługują dwa jego elementy: sesja poświęcona fuzjom i przejęciom (14 maja, 9.00-11.00, Hotel Monopol) – obejmująca swoim zakresem m.in. analizę potencjału konsolidacyjnego polskiej gospodarki oraz sesja dedykowana sektorowi chemicznemu (14 maja, 14.00-16.00, Hotel Angelo), w trakcie której zostaną omówione trwające aktualnie procesy i potencjalne perspektywy rozwoju tej domeny. Biorący udział w panelu prelegenci będą omawiać tematy związane z następującą problematyką: „Konsolidacja polskiej chemii. Zaawansowanie procesu. Docelowa struktura i efekt biznesowy”, „Inwestycje – zakres, obszary, źródła finansowania”, „Surowce dla chemii a efektywność produkcji. Zużycie, ceny, dostępność, konkurencja dostawców”, „Przemysł chemiczny w Europie Centralnej i w Polsce – globalne uwarunkowania i perspektywy wzrostu” oraz „Innowacje oraz nakłady na badania i rozwój w chemii – kluczowy czynnik przyszłej konkurencyjności”.

Wyszukiwarka