Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Możliwa istotna inwestycja kapitałowa
05.06.2013
Możliwa istotna inwestycja kapitałowa
Grupa Azoty S.A. parafowała ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.

4 czerwca br. w Ministerstwie Skarbu Państwa przedstawiciele Grupy Azoty S.A. zaparafowali projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. Grupa Azoty S.A. wielokrotnie, także w Prospekcie emisyjnym z 2012 roku, informowała, że uczestniczy w procesie prywatyzacji KiZCHS ”Siarkopol” S.A.  i zamierza nabyć od Skarbu Państwa 85 proc. akcji tej spółki. Obecnie po parafowaniu projektu umowy sprzedaży przez Skarb Państwa akcji spółki Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie a także uzyskaniu zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji, Grupa Azoty S.A. dokona istotnej dla swojego rozwoju akwizycji. Zamiar nabycia 85 proc. akcji spółki KiZCHS ”Siarkopol” S.A.  podyktowany jest koniecznością zabezpieczenia dostaw płynnej siarki, która jest jednym z podstawowych surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych prowadzonych w Grupie Azoty S.A.

Wyszukiwarka