Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikat dotyczący możliwości wystąpienia zwiększonego poziomu hałasu w związku z pracami rozruchowymi na terenie projektu Polimery Police.
26.07.2023
Komunikat dotyczący możliwości wystąpienia zwiększonego poziomu hałasu w związku z pracami rozruchowymi na terenie projektu Polimery Police.

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że w związku z trwającymi pracami rozruchowymi instalacji, w ciągu kolejnych tygodni, mieszkańcy Polic mogą odczuwać zwiększony poziom hałasu.

Uruchamiania poszczególnych obiektów produkcyjnych, mogą powodować pewną uciążliwość dla otoczenia. Po zakończeniu testów i rozpoczęciu normalnej eksploatacji Zakładu planowanej w czwartym kwartale 2023 r. poziom hałasu będzie zgodny z warunkami określonymi w prawomocnym pozwoleniu zintegrowanym.

Z analizy wyników obliczeń akustycznych przeprowadzonych na potrzeby wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, że eksploatacja instalacji Grupy Azoty Polyolefins S.A. przy założonych parametrach źródeł hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku
na terenach podlegających ochronie akustycznej są niższe od wartości dopuszczalnych. Można stwierdzić, że eksploatacja analizowanych instalacji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.

Jednocześnie informujemy, ze że Grupa Azoty Polyolefins S.A. dokłada wszelkich starań, aby uciążliwość Zakładu w trakcie jego uruchamiania (rozruchu) ograniczyć do minimum.

O wszelkich niedogodnościach dla mieszkańców związanych z procesem uruchamiania, informujemy za pośrednictwem mediów oraz na stronie Spółki https://polyolefins.grupaazoty.com/.

Wyszukiwarka