Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komisja nie zgłasza sprzeciwu
21.01.2013
Komisja nie zgłasza sprzeciwu
Koncentracje: Komisja nie zgłasza sprzeciwu wobec nabycia polskiego producenta nawozów sztucznych – Zakładów Azotowych Puławy przez jego rywala – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Komisja Europejska wydała decyzję na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec proponowanego nabycia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”) przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („ATT”); obie firmy są polskimi producentami nawozów sztucznych.

Grupa ZAP jest obecnie kontrolowana przez Skarb Państwa. Komisja Europejska wydała decyzję na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw o niezgłoszeniu  sprzeciwu wobec proponowanego nabycia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”) przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („ATT”); obie firmy są polskimi producentami nawozów sztucznych. Grupa ZAP jest obecnie kontrolowana przez Skarb Państwa. Działalność obu stron pokrywa się głównie w zakresie wytwarzania i sprzedaży nawozów azotowych, których produkcja wymaga wielu związków chemicznych i prowadzi do powstawania pewnych produktów pośrednich lub ubocznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłowych. Komisja zbadała rynki kwasu azotowego będącego produktem pośrednim oraz dwutlenku węgla i sprężonego wodoru będących produktami ubocznymi i uznała, że zarówno w Polsce jak i za granicą istnieją alternatywni dostawcy wszystkich tych produktów. W wyniku badania Komisja stwierdziła, iż podmiot powstały w wyniku tej koncentracji nadal stawiałby czoła wielu silnym konkurentom na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie nawozów azotowych. W związku z powyższym Komisja doszła do wniosku, że transakcja nie budzi zastrzeżeń („competition concerns”). Operacja została zbadana w ramach zwykłej procedury oceny koncentracji przedsiębiorstw. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie poświęconej konkurencji, w publicznym rejestrze spraw pod numerem M.6695. 

Mergers: Commission clears acquisition of Polish fertilizer producer Zakłady Azotowe Puławy by rival Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

The European Commission has cleared under the EU Merger Regulation the proposed acquisition of Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. (“ZAP”), by Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (“ATT”), both Polish fertilizer producers. The ZAP Group is currently controlled by the Polish State. The parties' activities overlap mainly in the manufacture and supply of nitrogen fertilizers, the production of which requires a number of chemical compounds and gives rise to certain intermediate and by-products, used in several industry applications. The Commission investigated the markets for the intermediate product nitric acid, and the by-products carbon dioxide and compressed hydrogen, and found that alternative suppliers for all these products are available to customers, both in Poland and abroad. The Commission's investigation also found that the merged entity would continue to face a number of strong competitors in the EEA-wide market for nitrogen fertilizers. The Commission therefore concluded that the transaction would not raise competition concerns. The operation was examined under the normal merger review procedure. More information will be available on the competition website, in the Commission's public case register under the case number M.6695.

Źródło: www.europa.eu

Wyszukiwarka