Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty ZAK S.A. obejmie patronatem klasy chemiczne
04.07.2013
Grupa Azoty ZAK S.A. obejmie patronatem klasy chemiczne
Grupa Azoty ZAK S.A. zdecydowała się na objęcie patronatem klas chemicznych w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu.

29 czerwca br. Grupa Azoty ZAK S.A. podpisała umowę patronacką z Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu. Patronat zakłada przyznawanie stypendium uczniom klas chemicznych, po zakończeniu pierwszego roku nauki. Stypendium przyznawane jest na poszczególne semestry, w oparciu o regulaminowe kryteria, m.in.: wysoka średnia ocen (4,75), bardzo dobra ocena z chemii, minimum dobre oceny z matematyki i fizyki, a z przedmiotów technicznych średnia na poziomie przynajmniej 4,0. Obok stypendiów dla uczniów, patronat obejmuje wsparcie merytoryczne szkoły w postaci zajęć z wykwalifikowaną kadrą spółki, praktycznych lekcji otwartych na terenie spółki, udziału w seminariach i konferencjach tematycznych organizowanych przez spółkę, nadzoru merytorycznego i udziału sponsorskiego w konkursach wiedzy chemicznej dla uczniów powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

 „- Wierzymy, że kierunkowa edukacja stanowi podstawę pozyskiwania kapitału ludzkiego w firmach- wspieramy rozwój młodych chemików pod kątem pozyskiwania specjalistycznie wykwalifikowanej kadry w przyszłości´- wyjaśnia Adam Leszkiewicz, prezes zarządu spółki. „ - Kształcenie młodzieży w kierunku chemii na poziomie średnim stanowi pierwszy krok w kierunku kontynuacji edukacji na uczelniach wyższych, a realizowane praktyki i wsparcie merytoryczno - praktyczne dla uczniów nakierowane jest na powrót wykształconej kadry do spółki”- dodaje.Chemia jest znaczącym elementem gospodarczo - ekonomicznym w Kędzierzynie – Koźlu i regionie, stanowi kontekst funkcjonowania firm branży chemicznej, klastra chemicznego i rozwoju jego otoczenia. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to wiodąca firma i największy Pracodawca w regionie, lider myśli biznesowej, sponsor, mecenas kultury i sztuki. 

Grupa Azoty ZAK S.A. od wielu lat realizuje programy krzewienia kultury fizycznej poprzez wspieranie uczniowskich klubów sportowych, klas sportowych, miejskich wydarzeń sportowych. Spółka jest wieloletnim sponsorem ekstra ligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA, promującej nie tylko firmę, ale miasto, region i województwo. Wspiera działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada. Grupa Azoty ZAK S.A. to mecenas kultury i sztuki w mieście, współorganizator wielu miejskich inicjatyw, np. Dni Miasta, skierowanych do mieszkańców. Corocznie spółka przeznacza określony budżet na darowizny dla potrzebujących z naszego powiatu i województwa.

Wyszukiwarka