Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. w WIG 30 - pierwszy dzień notowań
23.09.2013
Grupa Azoty S.A. w WIG 30 - pierwszy dzień notowań
Giełda Papierów Wartościowych od 23 września 2013 r. rozpoczyna publikację indeksu WIG30, który zastąpi docelowo indeks WIG20 - będą one publikowane równolegle do końca grudnia 2015 r.

W skład indeksu decyzją Zarządu GPW z dnia 8 sierpnia 2013 r. zakwalifikowana została również spółka Grupa Azoty S.A., jako jedna z dwóch spółek reprezentujących branżę chemiczną w Indeksie. Wejście do podstawowego indeksu GPW to realizacja jednego z głównych założeń strategicznych.

– Start indeksu WIG30 i uczestnictwo Grupy Azoty w jego składzie to dla nas świetna wiadomość. To również dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy – wejście w skład WIGu30 z pewnością jeszcze zwiększy obrót akcjami Grupy Azoty. W ten sposób już za kilka tygodni zostanie zrealizowane jedno z głównych naszych założeń strategicznych – notowanie w podstawowym indeksie GPW – skomentował Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Indeks WIG30 jest ustalany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.

Wyszukiwarka