Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. w WIG 30
09.08.2013
Grupa Azoty S.A. w WIG 30
Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała, że począwszy od 23 września rozpocznie publikację indeksu WIG30, który zastąpi indeks WIG20. Nowy podstawowy indeks będzie obejmował trzydzieści największych i najbardziej płynnych spółek. W składzie WIG30 znalazły się spółki reprezentujące 13 branż.

Branżę chemiczną reprezentują dwie spółki – Grupa Azoty S.A. oraz Synthos.

Start indeksu WIG30 i uczestnictwo Grupy Azoty w jego składzie to dla nas świetna wiadomość. To również dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy – wejście w skład WIGu30 z pewnością jeszcze zwiększy obrót akcjami Grupy Azoty. W ten sposób już za kilka tygodni zostanie zrealizowane jedno z głównych naszych założeń strategicznych – notowanie w podstawowym indeksie GPW – skomentował Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Tworząc nowy indeks przyjęto zasadę, że w jego skład może wchodzić nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji indeksu będzie ograniczony do 10 proc. Spółki zostały wyselekcjonowane do WIG30 na podstawie ich płynności i kapitalizacji. WIG 30 ma lepiej odzwierciedlać wielkość i różnorodność polskiego rynku, a także dać dodatkową ekspozycję dla dziesięciu nowych spółek. – Jestem przekonany, że znalezienie się w elitarnym gronie blue chipów stworzy interesujące możliwości dla spółek oraz inwestorów. Liczę, że spółki właściwie wykorzystają ten potencjał – powiedział w komunikacje prasowym Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

W ciągu pięciu lat na giełdzie (debiut 30 czerwca 2008 r.) Grupa Azoty, konsekwentnie realizując swoją wizję działalności, przeszła spektakularną drogę znacząco zwiększając swoją wartość oraz stając się konsolidatorem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Obecnie skupiamy się na dalszym powiększeniu Grupy i jej wzroście jakościowym poprzez rozwój organiczny, inwestycje proefektywnościowe, optymalizację kosztów i realizację synergii. Jednym słowem tworzymy polskiego narodowego czempiona chemicznego – dodał prezes Jarczewski.

Wprowadzenie pod koniec września nowego indeksu nie oznacza, że indeks WIG 20 zniknie z dnia na dzień. Harmonogram zmian przewiduje bowiem, iż indeks WIG 20 będzie publikowany do 31 grudnia 2015 r. Konsekwencją wprowadzenia indeksu WIG 30 będą zmiany w indeksach średnich i małych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Od marca 2014 r. na GPW ma ruszyć publikacja indeksów WIG 50 oraz WIG 100, które mają zastąpić dotychczasowe indeksy: mWIG40 oraz sWIG80. Zakończenie publikacji indeksu WIG80 planowane jest na koniec marca przyszłego roku, a indeksu mWIG40 z końcem 2015 r. Rozpoczynające się zmiany na Giełdzie Papierów Wartościowych mają duże znaczenie dla rynku kapitałowego w Polsce. W trosce o interes interesariuszy, ich wprowadzenie było poprzedzone krajowymi i międzynarodowymi konsultacjami.

Wprowadzenie zmian w głównych indeksach giełdowych ma na celu lepsze odzwierciedlenie stanu i wielkości naszego rynku oraz stymulowanie jego rozwoju. Skutkiem powinno być zwiększenie płynności na rynku akcji oraz – w dłuższym terminie – ożywienie na rynku instrumentów pochodnych – mówi Adam Maciejewski, prezes zarządu GPW.

Rozszerzenie portfela głównego indeksu na GPW w konsekwencji przełoży się na zwiększenie liczby uczestników w indeksie średnich spółek – mWIG40 oraz w indeksie małych spółek – sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100, które docelowo mają je zastąpić.

Więcej informacji nt. zmian w indeksach na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na www.gpw.pl.

Wyszukiwarka