Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. rozpoczyna realizację kluczowych inwestycji
01.04.2014
Grupa Azoty S.A. rozpoczyna realizację kluczowych inwestycji
Grupa Azoty S.A. rozpoczyna realizację inwestycji w segmentach tworzywowym i nawozowym. Sztandarowe inwestycje - Wytwórnia Poliamidu 6 i Instalacja Granulacji Mechanicznej II - o łącznym budżecie około 460 mln zł zostaną oddane do użytku w 2016.

Nowe instalacje zapewnią zatrudnienie 110 pracownikom. Spółka posiada już wszystkie wymagane zgody korporacyjne do prowadzenia tych procesów.

- „Dążymy do stworzenia bardziej elastycznego portfela produktowego, który da nam możliwość szerszego rynku zbytu i zwiększy wartość segmentów. Poszerzamy naszą ofertę w kierunku produktów o wyższej marży” – komentuje Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny - Witold Szczypiński. – „W przypadku tworzyw idziemy w kierunku downstreamu zwiększając wolumen produkcji bardziej przetworzonych tworzyw. Tym samym zmienimy docelowy rynek sprzedaży w tym obszarze z azjatyckiego na europejski. W najistotniejszym dla nas segmencie nawozowym, odpowiadając na zapotrzebowanie polskiego rolnictwa podniesiemy jakość i zwiększymy wolumen produkowanego saletrzaku” – uzupełnia wiceprezes Szczypiński.

Wytwórnia Poliamidu 6 o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton/rok i budżecie do 320 mln będzie realizowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Inwestycja sąsiadująca bezpośrednio z istniejącą wytwórnią PA6 ma być zlokalizowana w rozszerzanej obecnie podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na powierzchni 3,5 ha. Decyzja o jej realizacji jest konsekwencją konsolidacji mocy produkcyjnych kaprolaktamu w Grupie Azoty i będzie stanowić odpowiedź na skokową zmianę jaka nastąpiła w ostatnim czasie na rynku tego produktu w świecie. Tymczasem w Polsce, ze względu na rosnącą rolę przemysłu samochodowego i innych branż opartych na włóknach konstrukcyjnych zauważyć można rosnące zapotrzebowanie na tworzywa. Na rynku zauważyć też można wzrastającą rolę małych i średnich prywatnych, często rodzinnych firm, które korzystają z lokalnej bazy poliamidów i kompozytów. Tarnowska Spółka ma szansę stać się regionalnym centrum zaopatrzenia w te półprodukty.

Kolejnym rozpoczynanym zadaniem jest instalacja Granulacji Mechanicznej II, której celem zgodnym ze strategią Spółki będzie optymalizacja asortymentu nawozów oraz dalsze podwyższenie wartości produkowanego siarczanu amonu. Zadanie to wycenione jest na kwotę 141 mln zł i podobnie jak wcześniejsza inwestycja realizowane będzie ze środków własnych i kredytu bankowego. Projekt jest kontynuacją działań związanych z obroną pozycji konkurencyjnej firmy na rynku saletrzaku rozpoczętych w latach 2006 – 2009 poprzez budowę pierwszej Instalacji Granulacji Mechanicznej.

Wyszukiwarka