Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. dla muzyków i melomanów, mistrzów i adeptów
22.04.2013
Grupa Azoty S.A. dla muzyków i melomanów, mistrzów i adeptów
Grupa Azoty S.A partnerem strategicznym Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Patronem Sali koncertowej

Sukces Grupy Azoty to dowód na to, że liczy się śmiała wizja, wyznaczanie sobie ambitnych celów i konsekwentna ich realizacja. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję pomóc realizować równie ambitne cele młodym muzykom, wspierając Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – niezwykły ośrodek na muzycznej mapie Polski i Europy. Z radością przyjmujemy również pojawienie się w pobliskim sąsiedztwie siedziby Spółki sali koncertowej gwarantującej niezapomniane doznania artystyczne i czujemy się zaszczyceni, przyjmując patronat nad tym wspaniałym obiektem, który już zyskał sobie zasłużoną renomę.  

Ideą Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest inspirowanie najzdolniejszych młodych muzyków z całego świata do doskonalenia umiejętności i osiągnięcia pełnej dojrzałości artystycznej. Swoją wyjątkowość CENTRUM zawdzięcza osobie Twórcy i Patrona, Profesora Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, obchodzącego w tym roku sześćdziesięciolecie aktywności artystycznej. CENTRUM jest miejscem spotkań utalentowanych adeptów i profesorów – wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. W relacjach typu „mistrz – uczeń” kultywowane będą wartości duchowe tradycji środkowoeuropejskiej. Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń młodzi artyści otrzymają pogłębioną wiedzę o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego. 

Wyszukiwarka