Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Puławy „Firmą Dobrze Widzianą”
20.11.2013
Grupa Azoty Puławy „Firmą Dobrze Widzianą”
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. została po raz drugi laureatem IV edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana”, organizowanego przez Związek Pracodawców Business Centre Club. Wyróżnienie odebrał 19 listopada Zenon Pokojski, wiceprezes zarządu spółki.

Konkurs, odbywający się pod patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jest częścią projektu „CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”, realizowanego na terenie całej Polski. Jego głównymi celami są promowanie firm, które w swoich regionach prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat dobrych praktyk CSR. W drodze konkursu, w każdym z 16 regionów Polski zostają wyłonione firmy, które dzięki prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu jest pozytywnie postrzegana w swoim otoczeniu. Gratulacje z okazji otrzymania nagrody, na ręce prezesa zarządu puławskiej spółki Mariana Rybaka złożył prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Paweł Jarczewski, podkreślając wagę osiągnięć Grupy Azoty Puławy dla całej Grupy Azoty.

Grupa Azoty Puławy wydała w tym roku Zintegrowany Raport Roczny, prezentujący spółkę w sposób pozwalający na rzetelną ocenę jej funkcjonowania nie tylko w wymiarze finansowym, ale również ekologicznym i społecznym. Raport został przygotowany w oparciu o międzynarodowe standardy GRI (Global Reporting Initiative). Spółka ma od kilku lat przyjętą przejrzystą politykę w zakresie działalności sponsoringowej, którą publikuje na swojej stronie internetowej www.pulawy.com. Jest czołowym pracodawcą w swoim województwie, wyróżnionym w tym roku w ogólnopolskim konkursie tytułem „Solidny Pracodawca 2012”. Grupa Aoty Puławy jest również uczestnikiem międzynarodowego programu przemysłu chemicznego „Odpowiedzialność i Troska” (od 1995 r.).

Wyszukiwarka