Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty partnerem Agendy 2030
07.12.2017
Grupa Azoty partnerem Agendy 2030
Grupa Azoty przystąpiła do deklaracji partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatorem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju, jako instytucja odpowiedzialna za implementację Agendy w Polsce. Koncepcja Agendy 2030 jest bliska Grupie Azoty od lat, dlatego aktywnie włącza się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Grupa Azoty w pełni identyfikuje się z wartościami ONZ na rzecz realizacji Agendy 2030. Realizujemy krajową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowaną przez polski rząd. Łączymy siły z naszymi partnerami w biznesie w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, na które przemysł chemiczny wywiera największy wpływ. Zdajemy sobie sprawę, że kluczem do sukcesu są współpraca, dialog i zorientowanie na przyszłość – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to dla Grupy Azoty uniwersalny plan działania. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajduje się generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności do 2020 r. osiągną 1 proc. przychodów Grupy Azoty - to odpowiedź na dziewiąty Cel Zrównoważonego Rozwoju - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura. Grupa Azoty kontynuuje działania na rzecz kolejnych celów zrównoważonego rozwoju: zero głodu- poprzez promocję i edukację na rzecz zrównoważonego rolnictwa, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, edukacji, ograniczenia wpływu na środowisko, a także efektywnego wykorzystania wody. Do realizacji Agendy 2030 Grupa Azoty podchodzi w sposób strategiczny. Powstająca w Grupie Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2018-2022 uwzględni Cele Zrównoważonego Rozwoju o najwyższym poziomie istotności dla branży nawozowo- chemicznej. Ogłoszenie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 odbyło się w  dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, wzięło w nim udział ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie szczytu ONZ światowi przywódcy przyjęli dokument “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dodatkowe informacje Rzecznik Prasowy Grupa Azoty Mail: ##gotrocxz#at#vgjeppodin.rdb##  

Wyszukiwarka