Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty liderem odpowiedzialności w przemyśle
20.06.2018
Grupa Azoty liderem odpowiedzialności w przemyśle
Grupa Azoty zajęła pierwsze miejsce w kategorii produkcja przemysłowa w XII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Jest to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

W tegorocznym ogólnym zestawieniu Rankingu Odpowiedzialnych Firm Grupa Azoty uplasowała się na 5 miejscu, awansując z 23 pozycji. W tym roku ocenie zarządzania obszarem CSR i zrównoważonego rozwoju poddały się cztery największe spółki w grupie kapitałowej: z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pod wspólną marką Grupa Azoty. Kluczowe obszary weryfikacji spółek to odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem a także wybrane wskaźniki odpowiedzialności.

- Pozycja Grupy Azoty w pierwszej dziesiątce odpowiedzialnych firm w Polsce i jednocześnie pozycja lidera w branży przemysłowej to dla nas wyróżnienie i nobilitacja. Odpowiedzialność za jakość prowadzonego biznesu od lat jest częścią naszej kultury korporacyjnej. W konsolidującej się Grupie Azoty mamy coraz większą świadomość, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest również ważnym elementem komunikowania się z uczestnikami rynku. W tym obszarze z powodzeniem zacieśniamy współpracę pomiędzy spółkami, wspólnie wsłuchujemy się w głos otoczenia i doskonalimy, tak aby opracowywana strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty definiowała nasz wspólny cel na przyszłość – mówi Paweł Wochowski, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji w Grupie Azoty.

Do Rankingu Odpowiedzialnych Firm zakwalifikowało się 70 organizacji działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.

Wyszukiwarka