Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dywidenda z zysku Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2012 r.
17.04.2013
Dywidenda z zysku Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2012 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Zarząd Spółki  informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 17 kwietnia 2013 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 148.793.226 zł.2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 1,50 zł.3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt. 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 22 kwietnia 2013 roku.5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 maja 2013 roku.

Wyszukiwarka