Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dr Krzysztof Bednarz prezesem Grupy Azoty Puławy
20.09.2018
Dr Krzysztof Bednarz prezesem Grupy Azoty Puławy

W dniu 20 września 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana dr. Krzysztofa Bednarza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 r.

Uchwała o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu wchodzi w życie z dniem złożenia rezygnacji przez Pana dr. Krzysztofa Bednarza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, której członkiem został 1 czerwca 2017 r., a 13 sierpnia 2018 roku został przez nią oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.   Pan dr Krzysztof Bednarz jest też od 2010 r. adiunktem w Katedrze Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W 2004 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zakończył studia doktoranckie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką na University of Illinois – Politechnika  Lubelska. W roku 2017 ukończył Studium Dealerów Rynków Finansowych prowadzone przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu z zakresu rynku pieniężnego i walutowego.

Wyszukiwarka