Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dbamy o przyszłą kadrę polskiej chemii
02.09.2013
Dbamy o przyszłą kadrę polskiej chemii
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2 września została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach.

Celem umowy jest wzmocnienie efektywności kształcenia młodzieży, dzięki czemu tarnowska spółka może zyskać kompetentnych i wartościowych kandydatów do pracy a najlepsi absolwenci mają gwarancję zatrudnienia w tarnowskiej Spółce.

„Świadomi konieczności współpracy ze społecznością lokalną i zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, będziemy zacieśniać współpracę ze szkołą i całym miastem. Im jesteśmy silniejsi, im więcej możemy, tym bardziej czujemy się odpowiedzialni za szeroko rozumiane środowisko, w którym działamy” – komentuje zawarcie umowy Prezes Zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski.

Umowa współpracy zawarta na lata 2013 -2017 Grupa Azoty S.A. zobowiązuje Grupę Azoty S.A. do zatrudniania do 10 absolwentów ZST z każdego rocznika, zgodnie z aktualnymi potrzebami Spółki, organizacji praktyk dla uczniów ZST, a także współorganizacji wyjazdów naukowo-dydaktycznych na uczniów i nauczycieli. Strony umowy wyraziły także wolę współpracy w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych, wynikających z podstawy programowej dla zawodów, których Zespół Szkół Technicznych nie może realizować z powodu braku odpowiedniego wyposażenia oraz współorganizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ZST w kierunku nowych technologii wykorzystywanych w Grupie Azoty. 

„Grupę Azoty i Zespół Szkół Technicznych łączy wieloletnia współpraca. Dziś tę współpracę zacieśniamy aby wspólne działać na rzecz rozwoju naszej kadry, gwarantując jednocześnie lepszy start w dorosłe życie tarnowskiej młodzieży” - podsumowuje Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty

„Szkoła nasza powstała z inicjatywy Grupy Azoty S.A. i zawsze, wspomagana przez zakłady, była pod ich kuratelą. Wykształciła wiele pokoleń pracowników Grupy Azoty. Znamy wiele takich rodzin, gdzie dziadek, ojciec i syn uczyli się w naszej szkole” - mówi Krzysztof Kołaciński, dyrektor ZST w Tarnowie-Mościcach.

Wraz z podpisaniem umowy z Grupą Azoty S.A., Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach im. Ignacego Mościckiego podjął działania zmierzające do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach oraz Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu. Docelowo wszystkie trzy placówki podpiszą umowę trójstroną, regulującą zasady wzajemnego podnoszenia jakości kształcenia technicznego poprzez m.in. wymianę doświadczeń w zakresie sposobów i możliwości edukowania młodzieży w zawodach wspólnych dla obu szkół, wymianę młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej oraz wspólnego aplikowania projektów, mających na celu pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych.

Wcześniej 25 lipca br. Spółka i szkoła podpisały umowę z działającą przy ZST Fundacji im. Ignacego Mościckiego, w ramach której spółka zobowiązała się do wspierania finansowego Fundacji w postaci corocznej darowizny, przeznaczonej na: zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych, wykorzystywanych do kształcenia zawodowego uczniów; fundowanie stypendiów dla uczniów kierunków chemicznych, osiągających najwyższe wyniki w nauce; oraz fundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców szkolnych konkursów i projektów, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Wyszukiwarka