Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Adam Leszkiewicz przewodniczącym Rady PIPCh
15.02.2013
Adam Leszkiewicz przewodniczącym Rady PIPCh
Adam Leszkiewicz, prezes zarządu dyrektor generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., przewodniczącym Rady Polskiej Izby  Przemysłu Chemicznego.

14 lutego 2013r., podczas posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Adam Leszkiewicz, prezes zarządu dyrektor generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., został wybrany przewodniczącym Rady. 

Rada Izby jest organem nadzorczo – doradczym PIPCh, a główne cele,  jakie stawia przed sobą Izba to między innymi działalność wspierająca rozwój branży chemicznej, oddziaływująca na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków. Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne zrzeszonych członków na szczeblu ogólnokrajowym i unijnym.

Adam Leszkiewicz urodzony  w 1969 roku w Krakowie.Od 12 stycznia 2012 roku wiceprezes zarządu i dyrektor generalny ZAK S.A. W spółce odpowiada m.in. za rozwój i inwestycje. W latach 2009-2011, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadał za branżowe prywatyzacje, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i nadzór właścicielski m.in. w chemii. Był członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.W latach 2009-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej, a w latach 2007-2009 był Podsekretarzem Stanu i Z-cą Szefa KPRM. Wcześniej Sekretarz M. St. Warszawy i Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Obecnie Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wyszukiwarka