Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
65 lat Grupy Azoty ZAK S.A.
10.06.2013
65 lat Grupy Azoty ZAK S.A.
Kędzierzyńskie zakłady azotowe powstały na terenie zniszczonej działaniami wojennymi niemieckiej fabryki.

Rządowa decyzja o utworzeniu od 1 stycznia 1949 roku Zakładów Przemysłu Azotowego "Kędzierzyn" z siedzibą w Bierawie zapadła w 1948 roku, a działalność produkcyjną rozpoczęto w 1954 roku. Uruchomiono wtedy pierwsze instalacje ciągu nawozowego, m.in. amoniaku, kwasu azotowego i saletrzaku. Rok później wprowadzono do eksploatacji wytwórnie produktów organicznych: bezwodnika ftalowego, wosków, aminoplastów i kwasów tłuszczowych.

7 czerwca 2013 roku odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszowa spółki Grupa Azoty ZAK S.A. połączona z ceremonią wręczania odznaczeń. 

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Minister Skarbu Państwa - Włodzimierz Karpiński oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – profesor Jerzy Buzek. - (…)  Czuję się tu jakbym był u siebie. Zdałem sobie sprawę, że z tych 65 lat niemal połowę przepracowałem w jakichś kontaktach z Kędzierzynem (…) - powiedział były polski premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Wśród wielu gości spółki znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, partnerów biznesowych, współpracujących instytucji, włodarzy i mediów. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się od honorowych przemówień ministra Włodzimierza Karpińskiego, który mówił o Grupie Azoty  jako o chemicznym championie oraz Pawła Jarczewskiego – prezesa Grupy Azoty, który podkreślił rolę kędzierzyńskiej spółki w Grupie Azoty S.A. Panowie, odnosząc się do historii kędzierzyńskich Azotów, pogratulowali spółce osiągnięć i miejsca, które dzisiaj zajmuje na rynku.

Oprócz odznaczeń tradycyjnie przyznawanym zasłużonym pracownikom, zarząd spółki uhonorował i podziękował partnerom. Odznakę „Za zasługi dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.” wręczono m.in. profesorowi Jerzemu Buzkowi, podkreślając wagę reprezentacji i wspierania polskiej chemii na rynku europejskim oraz wielokrotnego wsparcia udzielanego spółce przy okazji znaczących  projektów. 

Wyszukiwarka