Kalendarium historyczne

Historia i czasy współczesne spółki


Podczas pierwszej niemieckiej konferencji chemicznej, która odbyła się w październiku 1958 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, podjęto decyzję o podwyższeniu produkcji włókien syntetycznych. Kombinat chemiczny, który miał znacząco przyczynić się do realizacji tego zadania, utworzono na terenach byłych zakładów zbrojeniowych Rheinmetall-Borsig w Guben. Lokalizacja ta miała symboliczne znaczenie. Zakład ten bowiem znajdował się przy granicy z Polską . W ten sposób bowiem do celów pokojowych postanowiono wykorzystać fabrykę, w której do 1945 roku produkowano uzbrojenie dla Niemiec.

Budowę pierwszych obiektów rozpoczęto w 1960 roku.

1.10.1964 r. podjęto produkcję próbną w przędzalni dzisiejszych Zakładów Trevira.

W roku 1968 obok produkcji sztucznego jedwabiu równocześnie rozpoczęto tworzenie linii produkcyjnej PA6, stosowanego do wytwarzania przędzy dywanowej.

4.03.1969 r. uruchomiono przędzalnię.

Na początku 1969 r. ruszyła produkcja w pierwszym reaktorze polimeryzacji ciągłej typu VK.

Na przełomie 1979 r. i 1980 r. rozpoczęto rozszerzanie produkcji PA6. Do sześciu reaktorów polimeryzacji ciągłej typu VK dołączyły trzy dalsze reaktory w nowym budynku.

W roku 1981 zainstalowano i uruchomiono pierwsze urządzenie ekstrakcyjne i suszące działające w trybie ciągłym.

W roku 1987 wystartowała produkcja próbna w urządzeniu, które w tamtym momencie było na najwyższym poziomie technologicznym. Po raz pierwszy do produkcji zastosowano urządzenie polimeryzujące z tak zwaną polimeryzacją kaskadową. Uruchomiono  je w połączeniu z nowym ciągłym urządzeniem ekstrakcyjnym i suszącym, służącym do produkcji wysoko wiskozowego granulatu (LV 3,25), podstawowego surowca w przemyśle opon pojazdów wielkogabarytowych.

W roku 1989 zakłady włókien chemicznych Herbert Warnke, taką nazwę przyjął w międzyczasie były kombinat, zatrudniały około 7500 pracowników, w tym również cudzoziemców, pochodzących z takich krajów jak: Polska, Wietnam, Kuba czy Mozambik. W całym byłym zakładzie Cord-Dedotex wraz z zatrudnionymi przy dalszej obróbce tekstylnej pracowało około 990 osób; przy czym w dziale polimeryzacji zatrudnionych było około 110 pracowników. Po zjednoczeniu Niemiec zakłady działały dalej pod nazwą Zakłady Włókien Chemicznych Guben sp. z o.o., jednak aby zapewnić firmie rentowność, zlikwidowano kilkaset miejsc pracy.

W roku 1993 były zakład Cord-Dedotex sprzedany został spółce komandytowej Maltzahn w Nottuln. Właściciel, baron von Maltzahn, reaktywował produkcję na przędzę BCF i stworzył pod nazwą Lausitzer Teppichfaserwerk sp. z o.o. nowe miejsca pracy dla około 350 pracowników.

W roku 1998 rozpoczęły się pierwsze rozmowy pomiędzy Lausitzer Teppichfaserwerk sp. z o.o. a Pongs und Zahn S.A. w Hamburgu na temat sprzedaży  pierwszej firmy w celu wyodrębnienia działu polimeryzacji. Lausitzer Teppichfaserwerk sp. z o.o. została sprzedana, a dział polimeryzacji przyjął nazwę Plastomid Polymere sp. z o.o. i jako samodzielne przedsiębiorstwo z około 58 pracownikami został przejęty przez Pongs und Zahn S.A. W tym momencie przedsiębiorstwo produkowało około 20 kt granulatu PA6 wyłączenie w formie płynnej 2.7 do zastosowania w zakładach Lausitzer Teppichfaserwerk sp. z o.o oraz do przetwórstwa PA6.

W roku 2000 kontynuowano inwestycje w przedsiębiorstwie. Podniesiono pojemność wszystkich reaktorów polimeryzacji ciągłej typu VK poprzez przestawienie ich na dwustopniową produkcję. Za sprawą nowych instalacji możliwe stało się wzbogacenie oferty handlowej o nowe rodzaje granulatu wysoko wiskozowego i wejście na rynek przemysłu foliowego.

W roku 2003 od miasta Guben nabyto w stanie surowym pusto stojący były budynek produkcyjny.

W roku 2004 rozpoczęto budowę nowoczesnego urządzenia polimeryzacyjnego (reaktor polimeryzacji ciągłej typu VK 1/KET 80) do produkcji PA6 kompatybilnego z przędzalnią BCF. Urządzenie uruchomiono po niespełna połowie roku.

Od roku 2005 firma pod zmienioną nazwą na Unylon Polymers sp. z o.o., dzięki zmodernizowanej technice zarządzania produkcją 46.000 t/a PA 6 – zaczęła produkować granulat o lepkości między 2,4 a 4,0.

W roku 2008 zainstalowano w celu dodawania środków uszlachetniających jedyne w Europie urządzenie Melt Conditioning. W ten sposób poszerzono portfolio firmy o produkty typu Lubricated, Nucleated oraz termostabilizujące.

W wyniku kryzysu  światowej gospodarki w latach 2008-2009, który spowodował drastyczną podwyżkę cen energii oraz surowców oraz dramatyczne załamanie się rynku, firmie nie udało się utrzymać rentownej produkcji.

Dnia 23.04.2009 r. w sądzie rejonowym w Cottbus złożono wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego firmy.

1.07.2009 r. zarządzono wszczęcie postępowania upadłościowego. Częścią składową procedury było znalezienie potencjalnego inwestora, który mógłby przejąć Unylon Polymers. W chwili przejęcia całych udziałów przez polski koncern chemiczny Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. firma ponownie wróciła na rynek.

Od dnia 26.02.2010 r. firmy funkcjonuje pod zmienioną nazwą ATT Polymers GmbH. 100% udziałów spółki należy do Grupy Azoty S.A. (wcześniej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) Dzięki integracji z producentem surowca oraz szczególnej konfiguracji urządzeń przedsiębiorstwo jest dzisiaj w stanie elastycznie reagować na życzenia klientów oraz zapewnić sobie na rynku dobrą pozycję.

12.07.2013 r. zmieniono nazwę spółki na Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.