OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Alphalon™27 C

Alphalon™27 C
Nazwa handlowa: Alphalon™27 C
Nazwa chemiczna: polikaprolaktam
Nazwa zwyczajowa: poliamid 6 (PA6)
Klasyfikacja: EKD – 24.16.Z
PKWiU – 24.16.54-50.00

Jednostka: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Opis produktu

Alphalon™ 27C jest to poliamidu 6 o barwie naturalnej i średniej lepkości, do wytwarzania granulatów modyfikowanych metodą kompaundowania.

Właściwości


Jednostka

Wartość

Metoda badania

Lepkość względna (RV)

2,7 ⊥ 0,10
ISO 307 - 1% w 96% H2SO4
Liczba lepkościowa
ml/g
150
ISO 307 - 0,5% w 96% H2SO4
Temperatura topnienia, DSC
°C
220
ISO 3146
Gęstość
g/cm3
1,13
ISO 1183
Kształt granulek

cylindryczny

Wielkość granulek
mm
2,5

Zawartość wody
% [m/m]
≤ 0,10
ISO 15512
Zawartość zw. ekstrahowalnych
% [m/m]
< 0,64
własna

Dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Certyfikaty będą dostarczane na życzenie.

Forma dostawy i magazynowanie

Alphalon™ 27C może być dostarczony w workach 25 kg, oktabinach, big bagach oraz luzem w silosach samochodowych i kontenerach.
W czasie magazynowania dostarczany materiał musi być chroniony przed wilgocią. Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Produkt w opakowaniach powinien być przechowywane w suchych pomieszczeniach. Otwarte opakowania, jeśli nie są całkowicie opróżnione, należy dokładnie szczelnie zamknąć. Granulat luzem powinien być przechowywany w atmosferze azotu.

Uwagi 

Powyższe informacje oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowię żadnych wiążących gwarancji określonych cech lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i zastosowanie, użytkownicy w każdym przypadku powinni przeprowadzić własne badania w celu określenia przydatności produktu do ich szczególnych celów. Użytkownik naszego produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących praw własności intelektualnej, regulacji i przepisów prawnych. 

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

tel. +49(0)3561 620 5703

fax +49(0)3561 620 5752

Informacja handlowa: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

tel. +49(0)3561 620 5703

fax +49(0)3561 620 5752

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.